EL RELLEU DEL PIANO

EXERCICI 1.

Respon les següents preguntes:

 

EXERCICI 2.

Indica el nom de cada tecla:

Descripción: Imatge relacionada

EXERCICI 3.

On es troba cadascuna d’aquestes notes sobre el teclat? Pinta cada nota del mateix color que la tecla que la fa sonar.

Descripción: Imatge relacionada

 

 

 

 

 

EL PIANO 3D. MIDA REAL

EXERCICI 4.

Anem a dissenyar un piano de cua amb Sketchup. Per fer-ho, segueix les següents indicacions:

 

EL PIANO 3D. IMPRESSIÓ

 

A l’hora d’imprimir el piano amb la impressora digital, cal que les mides s’adeqüin a la capacitat d’impressió. Per aquest motiu, caldrà tornar a redissenyar el piano tenint en compte que:

180 cm de la realitat quedaran reduïts a 10 cm.

Així doncs, l’escala amb què treballarem serà de 18:1.

 

Caldrà doncs, fer un petit càlcul cada vegada que vulguem saber quines mides ha de tenir el piano imprès:

 

Mida que volem saber = 10 x mida real / 180

 

EXERCICI 5.

Calcula les mides de cada vinyeta:

 

 

 

EXERCICI 6. (Exercici d’amplicació)

Una vegada finalitzat el disseny del piano per imprimir, pots intentar afegir-li el faristol, la cua oberta i el suport de la cua.

T’hauria de quedar quelcom similar a la imatge: