LA BALLARINA I ELS BOTONS

» Obre un document amb el programa Flash i anomena la capa dona.

» Clica sobre el següent enllaç i guarda'l a la teva carpeta l'arxiu en format .gif.

DONA.GIF

» Clica sobre Archivo I importar I importar al escenario i escull l'arxiu DONA.GIF que has guardat a la teva carpeta.

» Cea una nova capa i anomena-la botó PLAY. Dibuixa un botó similar al següent:

 

 

» Selecciona el botó i clica sobre Modificar I convertir en símbolo... . Anomena'l PLAY i indica que vols que sigui un botó.

» Fes un doble clic sobre el botó PLAY i se t'obrirà una finestra com la següent:

REPOSO vol dir que, si ningú toca el botó, es veurà d'aquesta manera.

SOBRE vol dir si vols que canviï el botó quan el cursor hi passarà per sobre. Exemple:

 

PRESIONADO vol dir si vols que canviï el botó quan el cliquis amb el cursor. Exemple:

 

ZONA ACTIVA vol dir tot l'espai que ocuparà el botó. És tot l'espai a partir del qual la fetxa del cursor es transforma en maneta.

» Posa't sota cadascun dels quatre apartats i inserta un fotograma clau. Canvia les qualitats del botó quan el cursor hi passi per sobre i quan el premi.

» Cea una nova capa i anomena-la botó STOP . Dibuixa un botó similar al següent:

 

» Selecciona el botó i clica sobre Modificar I convertir en símbolo... . Anomena'l STOP i indica que vols que sigui un botó.

» Fes un doble clic sobre el botó STOP i se t'obrirà una finestra com l'anterior. Posa't sota cadascun dels quatre apartats i inserta un fotograma clau. Canvia les qualitats del botó quan el cursor hi passi per sobre i quan el premi.

» Per donar les funcions al botó cal que obris el menú Ventana I paneles de desarrollo I acciones. Clica sobre el botó

PLAY i, dins de les accions indica: ON I RELEASE Posa't després de la clau i indica PLAY.

» Per donar les funcions al botó STOP, clica sobre el botó STOP i, dins de les accions indica: ON I RELEASE Posa't després de la clau i indica STOP.

» Posa't sobre el fotograma 50 de la capa PLAY i afegeix un fotograma.

» Posa't sobre el fotograma 50 de la capa STOP i afegeix un fotograma.

» Per últim, crea una capa a dalt de tot que s'anomeni accions. Posa't en el fotograma 1 i, al panell de les accions indica STOP.

» El resultat ha de ser similar al següent:

» Ara, agafa els següents esquelets i guarda-te'ls a la teva carpeta.

» Obre un document nou amb el programa Flash i importa'ls a l'escenari sobre una capa anomenada esquelets. Calca'ls a una capa nova anomenada calcar.

» Elimina la capa esquelets.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 3 de la capa calcar. Aixeca'ls una mica la cama esquerra.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 5 de la capa calcar. Aixeca'ls del totla cama esquerra.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 7 de la capa calcar. Baixa'ls una mica la cama esquerra.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 9 de la capa calcar. Deixa'ls com al principi.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 11 de la capa calcar. Aixeca'ls una mica la cama dreta.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 13 de la capa calcar. Aixeca'ls del totla cama dreta.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 15 de la capa calcar. Baixa'ls una mica la cama dreta.

» Inserta un fotograma clau al fotograma 17 de la capa calcar. Deixa'ls com al principi.

» El resultat final ha de ser similar al següent: