Una animació començant pel final 

» Activeu el menú Archivo | Nuevo... per crear un nou document.

» Cliqueu sobre el botó Tamaño de la finestra de Propiedades i modifiqueu les mides de l'escenari. Indiqueu els següents valors: anchura 400 x altura 200 i Velocidad de fotogramas 6 fps.

» Seleccioneu l'eina Lápiz i dibuixeu un cargol semblant al que es proposa com a model.

» Fes tot el dibuix en una mateixa capa i les lletres també.

» Per últim, selecciona el text i clica sobre el menú Modificar | Separar.

» Cliqueu sobre el fotograma 1 de la línia de temps i inseriu un fotograma clau (F6): d'aquesta manera dupliqueu el fotograma anterior.

» Poseu-vos sobre el fotograma nou, seleccioneu una lletra i esborreu-la. Alerta! Assegureu-vos que esteu esborrant la lletra del fotograma que acabeu d'inserir.

 

»  Repetiu les accions d'afegir un fotograma clau i esborrar una altra lletra del dibuix del fotograma següent fins que no quedi cap lletra.

» Continua afegint fotogrames clau (F6) però ara, en cadascun d'ells esborra una part del color.

» Continua afegint fotogrames clau (F6) però ara, en cadascun d'ells esborra una part del cargol, fins q ue no quedi res del dibuix.

» Selecciona tots els fotogrames que hagis creat: clica sobre el nom de la capa o arrossega per sobre els fotogrames.

» Activa el menú Modificar | Línea de tiempo | Invertir fotogramas.

» Prem Ctrl+Retorn per provar la pel·lícula.

» Desa la pràctica amb el nom de cargol.

» El resultat final ha de ser com el que veus a continucació: