Una animació amb interpol·lació de moviment

» Activa el menú Archivo | Nuevo... per crear un nou document.

» Dibuixa el cel en una capa. Tot seguit, dibuixa el mar en tres capes diferents, de manera que en cada capa el color del mar sigui diferent.Aquí tens un exemple de com ha de quedar:

» Afegeix una capa nova i anomena-la TAURÓ 1. En aquesta capa, dibuixa-hi un triangle negre que serà l'aleta del tauró.Aquesta capa s'ha de trobar sota la capa MAR 1.

» Afegeix fotogrames a les capes CEL, MAR 1, MAR 2 I MAR 3. Per fer-ho, clica sobre el fotograma 35 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMAS.

» Clica sobre el fotograma 35 de la capa TAURÓ 1, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Agafa l'aleta i transporta-la cap a l'altre costat de la pantalla.

» Per últim, clica sobre el fotograma 1 de la capa TAURÓ 1 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO. Clica sobre el fotograma 35 de la capa TAURÓ 1 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO.

» Afegeix una capa nova i anomena-la TAURÓ 2. En aquesta capa,clica sobre el fotograma 35 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Dibuixa-hi un triangle negre que serà l'aleta del tauró.Aquesta capa s'ha de trobar sota la capa MAR 2.

» Afegeix fotogrames a les capes CEL, MAR 1, MAR 2 I MAR 3. Per fer-ho, clica sobre el fotograma 70 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMAS.

» Clica sobre el fotograma 70 de la capa TAURÓ 2, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Agafa l'aleta i transporta-la cap a l'altre costat de la pantalla.

» Per últim, clica sobre el fotograma 70 de la capa TAURÓ 2 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO. Clica sobre el fotograma 35 de la capa TAURÓ 2 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO.

» Afegeix una capa nova i anomena-la TAURÓ 3. En aquesta capa,clica sobre el fotograma 70 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Dibuixa-hi un tauró negre. Aquesta capa s'ha de trobar sobre la capa MAR 3.

» Afegeix fotogrames a les capes CEL, MAR 1, MAR 2 I MAR 3. Per fer-ho, clica sobre el fotograma 105 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMAS.

» Clica sobre el fotograma 105 de la capa TAURÓ 3, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Agafa el tauró sencer i transporta'l cap al centre de la pantalla.

» Per últim, clica sobre el fotograma 70 de la capa TAURÓ 3 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO. Clica sobre el fotograma 105 de la capa TAURÓ 3 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO.

» Afegeix una capa nova i anomena-la SUBMARINISTA. En aquesta capa,clica sobre el fotograma 70 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Dibuixa-hi un submarinista. Aquesta capa s'ha de trobar sobre la capa MAR 3.

» Clica sobre el fotograma 105 de la capa SUBMARINISTA, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Agafa el submarinista i transporta'l cap al centre de la pantalla.

» Per últim, clica sobre el fotograma 70 de la capa SUBMARINISTA i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO. Clica sobre el fotograma 105 de la capa SUBMARINISTA i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO.

» Afegeix una capa nova i anomena-la TEXT. En aquesta capa,clica sobre el fotograma 105 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE. Escriu un text. Aquesta capa s'ha de trobar sobre la capa MAR 3.

» Clica sobre el fotograma 130 de la capa TEXT, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMA CLAVE.

» Afegeix fotogrames a les capes CEL, MAR 1, MAR 2, MAR 3, TAURÓ 3 I SUBMARINISTA. Per fer-ho, clica sobre el fotograma 130 i, amb el botó dret del ratolí, clica sobre INSERTAR FOTOGRAMAS.

» El resultat final ha de quedar com el que veuràas a continuació: