3. MOVIMENTS BÀSICS

3.1. Ara mourem 10 passes el gatet.

3.2. Ara farem que primer el gat mioli i, després, que camini.

3.3. Ara farem moure’s el gat a poc a poc i que canviï de direcció.

 

EXERCICI 1. Els bots de la pilota.
Fes que una pilota faci tres bots per anar d’un costat a l’altre de la pantalla. Afegeix el so de bot en cada rebot.

 

EXERCICI 2. Bucle. Repetir moviment reiteradament.
Amb el següent personatge,, crearem un programa que faci que vagi d'un costat a l'altre de la pantalla sense parar mai. El programa és un dels dos que es mostren a continuació. Sabries dir quin i per què? Comprova-ho amb el programa Scratch.