6. EL LABERINT

LABERINT 1. Primer, programarem que es dibuixi el laberint.

Per fer-ho selecciona el personatge ARROW 2 i programa'l de la següent manera:

Al final has enviat un i missatge a TOTS els personatges!

 
2. Ara, al costat del programa del dibuix del labertint, indicarem que s'amagui la fletxa.
 
3. Insereix el nou personatge, el gat:
4. Fes-lo petit clicant a sobre la tecla i, després, uns quants cops sobre el gat.
 
5. Ara anem a programar el gat. Clica sobre el gat i programa la següent seqüència.
 
6. Per últim, afegirem un nou personatge, el ratolí:
EXERCICI 6. LABERINT DE LA PAPALLONA

6.1 Descarrega't el següent fons d'escenari, que és un laberint. LABERINT . Després, introdueix-lo com a nou fons:

6.2 Agafa com a personatge la papallona següent: .

6.3. Primer creem una variable nova: VIDES. . Ara ja podem programar la papallona:

6.4 Selecciona un nou personatge: . Anem a programar aquesta granota.

6.5 Selecciona una altra granota i programa-la com segueix:

6.6 Per últim, anem a afegir una part de programació a la papallona.

6.7 Afegeix dos personatges nous: i . Ara les programem: