1. DONAR-SE D'ALTA AL WEB
1.
Entra a la web següent: https://scratch.mit.edu/.
2.
Clica sobre
3.
Omple els formularis.