PAINT POT: dibuixa amb el dit sobre el gat

Per programar aquesta APP necessites partir de l'activitat HELLO PURR.

1. Creem els tres botons dels colors.

1.1 Arrossega un botó (Button) a la pantalla (Screen1).

1.2 A la llista de components, canvia el nom button1 per botovermell. A BackgroundColor indica-li el color vermell i a Text indica-li RED.

1.3 De la mateixa manera, crea dos botons més, un que es digui botoblau i un que es digui botoverd. T'ha de quedar així:

1.4 Per situar els quatre botons de costat, clica sobre LAYOUT i, tot seguit, arrossega HORIZONTAL ARRANGEMENT sota els tres botons.

A l'apartat de propietats, canvia l'amplada (Width) a"Fill Parent..." . Així, et queden centrats.

T'ha de quedar així:

 

2. Introduïm la imatge de fons.

2.1 Del menú Drawing and Animation, arrossega una imatge de fons (Canvas) a la pantalla (Screen1).

2.2 A l'apartat de propietats s'hi ha d'indicar l'alçada (Height) a 300 pixels i l'amplada (Width) a "Fill Parent" (ocupar tot l'espai).

2.3 A l'apartat de BackgroundImage, clica sobre "None..." i selecciona la imatge kitty.png .

 

3. Introduïm el botó esborrar.

3.1 Arrossega un botó (Button) a la pantalla (Screen1).

3.2 Canvia-li en nom i canvia-li el text escrivint-hi "ESBORRA".

3.3 T'ha d'haver quedat així:

 

4. Introduïm les funcions dels botons.

4.1 Clica sobre el botó Blocks.

4.2 Clica sobre el botóvermell i arrossega el bloc “When buttonred. Click” cap a la dreta.

4.3 Clica sobre canvas, selecciona el bloc "Canvas. Paint color" i enganxa'ls.

4.4 Clica sobre colors, tria el color vermell i enganxa'l a la punta. T'ha d'haver quedat així:

4.5 Repeteix els passos 4.2, 4.3 i 4.4 pels botons botoblau i botoverd.

4.6 Clica sobre el botó ESBORRA. Arrossega el bloc “When ARROSSEGA. Click” cap a la dreta.

4.7 Clica sobre canvas, selecciona el bloc "Canvas. Clear " i enganxa'ls.

4.8 Clica sobre canvas, selecciona el bloc "When Canvas. Touched " i arrossega'l cap a la dreta.

4.9 Clica sobre canvas, selecciona el bloc "Call canvas. Draw circle" i enganxa'ls.

Clica sobre la "x" taronja, arrossega el bloc "Get x" i enganxa'l al costat de la x.

Clica sobre la "y" taronja, arrossega el bloc "Get y " i enganxa'l al costat de la y.

Clica sobre math, selecciona el bloc "número zero", arrossega'l i enganxa'l al costat de la r. Per últim, canvia el 0 per un 5.

(Ara, quan toquis la pantalla, dibuixaràs un punt de 5 píxels).

4.10 Clica sobre canvas, selecciona el bloc "When Canvas. Dragged " i arrossega'l cap a la dreta.

4.11 Clica sobre canvas, selecciona el bloc "Call canvas. Draw line " i enganxa'ls.

Clica sobre la "prevx" taronja, arrossega el bloc "Get prevx" i enganxa'l al costat de la x1.

Clica sobre la "prevy" taronja, arrossega el bloc "Get prevy " i enganxa'l al costat de la y1.

Clica sobre la "currentx" taronja, arrossega el bloc "Get currentx" i enganxa'l al costat de la x2.

Clica sobre la "currenty" taronja, arrossega el bloc "Get currenty " i enganxa'l al costat de la y2.

(Ara, quan arrosseguis el dit per la pantalla, et dibuixarà una línia)

5. Comprova el funcionament de l'aplicació.

5.1Clica sobre “Connect”.

5.2 Clica sobre “All companion”