HELLO PURR: toca sobre el gat i escolta com miola

Per programar aquesta APP necessites descarregar-te aquests dos fitxers:

1. Inicia un nou projecte amb el botó i anomena’l HELLOPURR.

2. Arrossega un botó (Button) a la pantalla (Screen1).

 

3. A l’apartat de propietats (Properties), clica sobre"None..." , i selecciona la imatge guardada kitty.png.

4.A l’apartat de propietats (Properties), clica sobre"Text button 1"per eliminar el text.

 

5. Arrossega un quadre de text (Label) sota el dibuix del gat i, a l’apartat de Propietats (Properties), clica sobre Text i escriu-hi "Pet the Kitty", amb lletra taronja, mida 30 i fons blau.

6. Clica sobre el menú Media i arrossega un so (Sound) a la pantalla. (T’apareixerà a la part de sota de la pantalla, ja que és un component no visible).

En el panel Media pane, clica sobre Upload Filei selecciona el fitxer meow.mp3.

Per últim, a les propietats (Properties), on posa busca el so meow.mp3.

 

 

7. Programació amb l’editor de Blocks

Clica sobre el botó Blocks.

 


7.1. Clica sobre el Button1, selecciona la pestanya marró “When button 1. Click” i arrossega-la cap a la dreta.

7.2. Clica sobre Sound1 i arrossega “Call sound 1. Play” dins la pestanya marró anterior. Els blocs s’enganxaran com un puzzle.

Ha de quedar així:

http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/ai2tutorials/helloPurr/button1.click.png

7.3. Ara farem que, a banda de miular, també vibri el telèfon. Per fer-ho, clica sobre Sound1 i arrossega “Call sound 1. Vibrate milisecs” dins la pestanya marró anterior.

Ara hem d’indicar quants milisegons volem que vibri. Obre la paleta Math i selecciona la pestanya que té un zero i arrossega-la:

Per últim, canvia el zero per un 500.

http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/ai2tutorials/helloPurr/change0to500.pnghttp://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/ai2tutorials/helloPurr/done.png

8. Comprovació de l’APP.

Per comprovar que tot funciona,...

8.1Clica sobre “Connect”.

8.2 Clica sobre “All companion”

 

I escaneja el codi QR que et surt a la pantalla.