TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2

Exercicis de les PAAU

Exercicics sobre TEMA 6. Circuits industrials. Electropneumàtica. Electònica analògica.

Exercicics sobre TEMA 8. Sistemes automàtics i de control.

Exercicics sobre TEMA 10. Indústria metal·lurgica.

Exercicics sobre TEMA 11. Organització industrial.