TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2

TEMA 0: ASSAIG DE MATERIALS

TEMA 1: PRINCIPIS DE MÀQUINES

TEMA 3: OLEOHIDRÀULICA

TEMA 4: ELECTROMAGNETISME I CORRENT ALTERN

TEMA 5: MÀQUINES ELÈCTRIQUES

TEMA 6: CIRCUITS INDUSTRIALS. ELECTROPNEUMÀTICA

TEMA 7: SISTEMES DIGITALS

TEMA 8: SISTEMES AUTOMÀTICS I DE CONTROL

TEMA 9: METROLOGIA I NORMALITZACIÓ

TEMA 10: INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA

TEMA 11: ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

TEMA 12: ALTRES QÜESTIONS

Unitats i mesures
PAU
Exercicis de selectivitat per temes
     
2000 juny setembre
2001 juny setembre
2002 juny setembre
2003 juny setembre
2004 juny setembre
2005 juny setembre
2006 juny setembre
2007 juny setembre
2008 juny setembre
2009 juny setembre
2010 juny setembre
2011 juny setembre
2012 juny setembre
2013 juny setembre