TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1
 
CONCEPTES BÀSICS
EXERCICIS
TEMA 0. ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA
TEMA 1. RECURSOS ENERGÈTICS
TEMA 2. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA
-
-
TEMA 3. ENERGIES ALTERNATIVES
-
-
TEMA 4. CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
TEMA 5. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DOMÈSTIQUES
TEMA 6. PROPIETATS I ASSAIGS DE MATERIALS
TEMA 7. METAL·LÚRGIA I SIDERÚRGIA
TEMA 8. METALLS NO FÈRRICS
-
TEMA 9. MATERIALS NO METÀL·LICS
-
TEMA 10. MAQUINES SIMPLES I ELEMENTS DE MÀQUINES
TEMA 11. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT
TEMA 12. ACCIONAMENTS PNEUMÀTICS